Werkwijze

De werkwijze van Carèntas is erop gericht uw ambities, de uitvoering van de zorg, de beheersbaarheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en uw kwaliteitscultuur centraal te stellen. De kritische succesfactoren om deze belofte waar te kunnen maken zijn: samenstelling van het auditteam, de inrichting van het locatiebezoek, het beoordelen en de rapportage.

Auditteam
Carèntas stelt een auditteam voor u samen dat bestaat uit ervaren HKZ-auditoren en uit inhoudsdeskundige auditoren die hun sporen in de zorg hebben verdiend. Zij weten wat er speelt op de werkvloer en kennen de knelpunten. Vanuit de zusterorganisaties NQA (onderwijs) en Raeflex (wonen) heeft Carèntas jarenlang ervaring met domeinspecifieke auditoren. Wij maken veel werk van ons up-to-date en kwalitatief betrouwbare auditorenbestand.

Locatiebezoek
Locatiebezoeken nemen bij de beoordeling een centrale plaats in. Wij stemmen het bezoekprogramma altijd op uw wensen af. In het peer-to-peergesprek ziet u duidelijk terug dat Carèntas de medewerkers op de werkvloer centraal stelt. Standaard maakt het auditteam ook een rondgang om de uitvoering van de zorg in de praktijk te zien. Het bezoekprogramma zorgt ervoor dat het auditteam inderdaad invulling geeft aan de ontwikkelingsgerichte benadering.

Beoordeling
Het auditteam beoordeelt het kwaliteitsmanagementsysteem op de normen zoals beschreven in de HKZ-norm. Daarin staan ook nadrukkelijk cliënt-patient-veiligheidsaspecten centraal. Carèntas houdt in haar beoordeling rekening met –wanneer er sprake is van voldoende basiskwaliteit- het vermogen van een instelling om te leren en continu aandacht te hebben voor verbetering van de zorgkwaliteit.

Rapportage
Na afloop van de audit ontvangt u een heldere rapportage over de kwaliteiten en aandachtspunten binnen uw organisatie. De rapportage biedt duidelijke handvatten waarmee u de kwaliteit van de zorg gericht verder kunt verbeteren. Carèntas besteedt hier veel aandacht aan, zodat de verbetermogelijkheden op alle niveaus binnen uw organisatie worden begrepen en herkend.

Iedere beoordelingsrapportage van Carèntas wordt door een tweede lezer gelezen. De tweede lezer controleert ook of de rapportage inhoudelijk voldoende inzichtelijk is en de eventuele verbeterpunten adequaat worden geadresseerd voor uw organisatie.