drs. P.W.G. (Paul) Thijssen

Telefoonnummer: 
030 230 31 40

Paul Thijssen studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarnaast een accountancy achtergrond. Na zijn studie is hij begonnen in de marketing en sales voor een farmaceutisch bedrijf en bij een gespecialiseerde zakenbank. In 1993 heeft hij Thijssen Consultancy opgericht en adviseerde op het gebied van strategie, organisatiestructuur en organisatiecultuur. In het bijzonder heeft hij veel aandacht geschonken aan het aanbrengen van samenhang tussen de drie genoemde onderwerpen en het operationeel hanteerbaar maken van beleidskeuzes. Operationeel hanteerbaar in de betekenis van doorvertalen van op elkaar aansluitende bedrijfsprocessen die lean and mean zijn ingericht.

In 2002 is hij adjunct-directeur geworden van het IOWO, een commercieel adviesbureau voor onderwijs, beleid en organisatie en was hij hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het commercieel beleid, de inrichting van de organisatiestructuur, de werkprocessen en de kwaliteitszorg. Daarnaast voerde hij bij organisaties tal van adviestrajecten uit waaronder de invoering van de BalancedScoreCard, de reorganisatie van een omvangrijke facilitaire dienst en de inrichting van diverse opleidingscentra. Verder heeft hij diverse interim-managementfuncties vervuld bij bijvoorbeeld een grote commerciële afstandsonderwijsorganisatie en bij een van de energieleveranciers.

Vanaf september 2009 is hij directeur van Netherlands Quality Agency (NQA), een organisatie die opleidingen in het hoger onderwijs van overheidswege beoordeelt. Hij richt zich daarbij vooral op het optimaliseren van de dienstverlening naar klanten en doelgroepen en het verbreden van de dienstverlening op het terrein van interne kwaliteitszorg en organisatie. Hij voert op genoemde aandachtgebieden advieswerk uit.

Sinds 2014 geeft hij leiding aan Carèntas, de organisatie die VV&T-instellingen certificeert op basis van HKZ en NEN-EN 15224. Hij doet dit met veel enthousiasme vanuit zijn betrokkenheid met deze sector en zijn stellige overtuiging dat hij met Carèntas een bijdrage wil leveren aan het realiseren van meer tijd voor en focus op het primaire zorgproces en het binnen de bestaande kaders terugdringen van de regelzucht.