HKZ-normen gaan veranderen

25-11-2015

HKZ-normen gaan veranderen

Vanaf september is de nieuwe ISO 9001:2015 van kracht. Wellicht heeft u er al iets van vernomen? Dit heeft consequenties voor veel HKZ-normen. Zo ook de norm voor de sector VV&T.

De aanpassingen in de ISO-norm zijn vooral accentverschuivingen die goed passen binnen de werkwijze van Carèntas. Zo heeft risicogericht denken meer aandacht gekregen en vraagt de nieuwe norm expliciet aan een organisatie om naar kansen te kijken. In het verlengde daarvan krijgt de oriëntatie op de omgeving ook meer aandacht. Tevens worden er minder eisen gesteld aan wat er precies is vastgelegd in procedures. De NEN heeft aangegeven voor welke sectoren de nieuwe norm van toepassing is. Hieronder kunt u de brief van de NEN inzien.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u een goed werkend systeem heeft is de kans groot dat u weinig tot niets hoeft te doen. Daarbij hanteert de NEN een overgangstermijn voor gecertificeerde organisaties. Samen met Carèntas kunt u deze kans aangrijpen om meer lean te gaan werken. Wilt u weten hoe? Belt u dan voor een vrijblijvende afspraak met Paul Thijssen: 030 230 3140.