Ondersteuning

Certificering op basis van HKZ en NEN-EN 15224 betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie op orde moet zijn. Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat voordat u aan een beoordelingstraject begint? Carèntas brengt dit graag met u in kaart. Zo krijgt u inzicht in de stappen die nodig zijn om een positieve beoordeling te krijgen.

Wat biedt Carèntas?
Carèntas ondersteunt u tijdens uw voorbereiding op de HKZ en NEN-EN15224 certificering. Zo kunnen wij voor uw organisatie een nulmeting of een proefaudit uitvoeren. Ook kan Carèntas feedback geven op uw vastgelegde procedures en documenten binnen het kwaliteitsmanagementsysteem. Wij hebben daarvoor een quickscan ontwikkeld. Welke ondersteuning u precies nodig heeft, hangt af van uw situatie en context. Wij leveren altijd ondersteuning op maat. Laat ons weten wat uw wensen zijn.

Onafhankelijk en eerlijk
De medewerkers die u ondersteunen, zijn op geen enkele wijze bij de daadwerkelijke audit betrokken. Zo garandeert Carèntas een onafhankelijke en eerlijke beoordeling.

Wilt u meer weten over de ondersteuningsdiensten van Carèntas? Neem dan contact op met Paul Thijssen.