Proefaudit

Een proefaudit bereidt u voor op de daadwerkelijke audit die moet leiden tot certificering.
Met een proefaudit doet u ervaring op met het beoordelingsproces. Welke onderwerpen krijgen veel aandacht? Hoe diep gaat een auditteam op de onderwerpen in? Welke vragen stellen auditoren? Daarnaast krijgt u inzicht in de risico’s die uw instelling loopt in het licht van de norm. U ontdekt in hoeverre uw organisatie aan de eisen voldoet en welke verbeterpunten er zijn.

Procesgericht, inhoudsgericht of combinatie?
Hoe de proefaudit er precies uitziet, hangt af van uw wensen en uw situatie. Als u vooral graag ervaring opdoet met het auditproces, kunnen een of twee auditoren de proefaudit uitvoeren met een beperkte hoeveelheid informatie vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem. Legt u liever de nadruk op de inhoud, dan voeren een ervaren lead-auditor en een inhoudsdeskundige auditor de audit uit. Zij kijken breed naar alle zorgprocessen in uw organisatie of nemen specifiek een aantal risicofactoren onder de loep.

Met een combinatie van proces en inhoud slaat u twee vliegen in één klap. De audit wordt hierdoor bovendien levensechter en beter geaccepteerd door de deelnemers.

Na afloop
Aan het eind van de audit koppelt het auditteam zijn bevindingen aan u terug. Indien gewenst sturen we u ook een schriftelijke rapportage.

Wilt u meer weten over de proefaudit voor HKZ-certificering? Neem contact op met Paul Thijssen.