Quickscan

Wilt u snel weten of uw organisatie voldoet aan de normen voor NEN-EN 15224? Carèntas heeft hiervoor een speciale quickscan ontwikkeld. Twee ervaren auditoren bekijken in anderhalve dag hoe uw organisatie scoort op een aantal cruciale aspecten van de norm. Zo krijgt u een beeld van hoever u bent en welke risico’s er nog zijn.

Wat komt aan de orde in een quickscan?
In de quickscan is onder meer aandacht voor de volgende aspecten van het kwaliteitsmanagementsysteem:

  • de belangrijkste (zorg)processen, procedures en instructies;
  • beheersbaarheid, documentatie, uitvoerbaarheid, uitvoering en monitoring van deze processen;
  • aandachtspunten en risico’s voor uw instelling in het licht van de norm.

Uiteraard passen we de quickscan graag aan uw specifieke situatie en wensen aan.

Werkwijze
In een desk-audit bekijken we of het kwaliteitsmanagementsysteem op papier aan de norm voldoet. Vervolgens voeren de auditoren gesprekken op locatie met de belangrijkste medewerkers voor de kernprocessen. Zo krijgen zij een beeld van de uitvoerbaarheid en de daadwerkelijke uitvoering van het kwaliteitsmanagementsysteem. En u krijgt zicht op wanneer ‘goed’ goed genoeg is. Na afloop ontvangt u mondelinge feedback en een korte notitie met de belangrijkste bevindingen en risicofactoren.

Wilt u meer weten over de quickscan van Carèntas? Neem dan contact op met Paul Thijssen.