Over Carèntas

Carèntas voert HKZ-beoordelingen uit in de sector Zorg en Welzijn. Daarnaast ondersteunt Carèntas organisaties bij het inrichten van een efficiënt en effectief kwaliteitsmanagementsysteem dat aan alle HKZ-eisen voldoet. Onze visie? Minder regeldruk en meer aandacht voor goede, cliëntgerichte zorg. Carèntas beschikt over een netwerk van ruim 100 inhoudsdeskundige auditoren die deel uit kunnen maken van een auditteam.

Carèntas is de nieuwste certificerende organisatie die bevoegd is HKZ-beoordelingen uit te voeren. Carèntas komt voort uit Netherlands Quality Agency en Raeflex. Deze organisaties zijn als beoordelaar marktleider in de branches hoger beroepsonderwijs en woningcorporaties. Door deze achtergrond weet Carèntas haarfijn om te gaan met het complexe krachtenveld waarbinnen maatschappelijk georiënteerde ondernemingen zich bewegen. 

Waarom Carèntas?

  • Meer aandacht voor echte zorgkwaliteit en kwaliteitscultuur;
  • Oog voor het verminderen van regeldruk. ‘Minder is meer!’;
  • Uw eigen kwaliteitsambities als uitgangspunt;
  • Ruim 100 inhoudsdeskundige auditoren uit de zorgbranche;
  • Waarderend auditen gericht op verbetering;
  • Uitstekende procesbeheersing: Carèntas maakt haar afspraken waar.