Samenstelling auditteams

De samenstelling van een auditteam is een essentieel onderdeel van het beoordelingsproces. Een zorgvuldig samengesteld auditteam leidt tot effectieve audits van hoge kwaliteit. Carèntas schenkt veel aandacht aan het beheer van haar auditorenbestand en kan daardoor zeer snel en efficiënt teams samenstellen.

Beheer auditorenbestand
Carèntas heeft een netwerk van circa 100 gezaghebbende auditoren binnen de sector Zorg en Welzijn. Deze auditoren staan zeer gedetailleerd geregistreerd in ons auditorenbestand. Zo kunnen wij voor uw organisatie specifieke auditoren selecteren op achtergrond en deskundigheden.

Per visitatie evalueert Carèntas de auditoren. Deze evaluaties verwerken wij in de database, zodat we op elk moment inzicht hebben in de kwaliteit van onze auditoren. Alleen auditoren met een goede beoordeling komen in aanmerking voor deelname aan een toekomstig auditteam.

Inhoudsdeskundigheid en onafhankelijkheid
Carèntas staat voor inhoudelijke deskundigheid op het vlak van zorg en welzijn. Daarom bestaat elk auditteam uit minimaal één inhoudsdeskundige. Het auditteam wordt aangestuurd door een senior lead-auditor van Carèntas die de beoordelingskaders van HKZ door en door kent. Het aantal auditoren hangt af van de reikwijdte van de audit, de omvang van uw instelling en het aantal zorgprocessen dat beoordeeld wordt. De auditoren tekenen voorafgaand aan het traject een onafhankelijkheidsverklaring.

Gestroomlijnd proces: kennismakingsgesprek, werving, vaststelling
Carèntas staat garant voor een gestroomlijnd proces. Tijdens het kennismakingsgesprek met de lead-auditor is de samenstelling van het auditteam een belangrijk gespreksonderwerp. Als organisatie kunt u auditoren voordragen die Carèntas, als zij geschikt blijken, kan inzetten. Ook doen wij tijdens dit kennismakingsgesprek zelf voorstellen voor mogelijke kandidaten.

Zodra er overeenstemming is over de auditoren en de data voor het bezoek bekend zijn, werft Carèntas de geselecteerde auditoren. Als het auditteam compleet is, ontvangt u hiervan een bevestiging met verkorte cv’s.