Samenwerking

Carèntas komt voort uit en is de zusterorganisatie van Netherlands Quality Agency (NQA) en Raeflex. Met NQA en Raeflex deelt Carèntas huisvesting en infrastructuur en wisselt zij medewerkers uit.