Visie

Carèntas is opgericht vanuit de ambitie om de regelzucht in de zorg te verminderen. HKZ biedt de noodzakelijke kaders om de kwaliteit van de zorg te kunnen toetsen. Maar vaak worden die kaders vertaald naar extra regels, procedures en protocollen. Uit ervaring weten we dat die niet altijd leiden tot betere kwaliteit. Bovendien kunnen ze professionals van het zorgproces vervreemden.

Carèntas wil de kwaliteit van de zorg en de eigen verantwoordelijkheid van de professional centraal stellen. Binnen de begrenzingen van de regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraars ziet Carèntas mogelijkheden om deze ambitie samen met u waar te maken.